Arbetsflöde

Arbetsflödet baseras på att användarna har tilldelats roller och att artiklar kan tilldelas olika status. Arbetsflödet medger att fl era användare kan samverka i arbetet med webbplatsen. En viktig fördel med ett arbetsflöde är att det ger möjlighet till kvalitetssäkring av artiklarna.

Arbetsflödet kan fungera på följande sätt. En Skribent (Writer) skriver en artikel men kan inte publicera den.

För att artikeln ska publiceras behöver en redaktör genomföra de avslutande inställningarna. Ett enklare arbetsflöde kan vara att alla medarbetare har behörighetsnivån Redaktör (Editor), och följaktligen kan göra alla inställningar själva.

Roller

Administratören ger skribenterna olika befogenheter att utföra arbete på webbplatsen. Behörighetsnivåerna är uppdelade i olika roller. Den roll som har högsta befogenheten kallas Redaktör (Editor). Utöver redaktör finns Betrodd skribent (Trusted writer) och Skribent (Writer). En användares behörighetsnivå regleras under fliken System > Användare.

Läs mer under rubrikerna Användarroller.