Artiklar

Huvudinnehållet på en webbplats baserad på Dynamo utgörs av artiklar. En artikel byggs upp av flera komponenter; rubrik, ingress och brödtext, underartiklar, länksamlingar, länkar till relaterade artiklar, formulär, etc.

Lokalisera artiklar

Det finns ett flertal metoder för att lokalisera artiklar. Klicka på Artiklar.

Artikellistan

Artikellistan har fem flikar; Utkast, , Publicerade, Arkiv och Papperskorg. Under dessa flikar listas artiklar med motsvarande publiceringsstatus.

Artiklarna listas i datumordning sorterade efter när de skapats. Artikellistan är ett centralt verktyg för att lokaliseraartiklar och ett hjälpmedel för ett effektivt arbetsflöde.

Med filtreringsfunktionen kan du effektivt filtrera fram önskade artiklar. Du kan filtrera artikellistan i kombination eller enskilt efter Kategoritillhörighet, Ägare, Skapad av, Senast ändrad av. Dessutom kan Dynamo sortera ut artiklar där ”bäst före”-datum infaller inom fem dagar.

Om en artikel saknar rubrik eller menynamn visas i stället ett meddelande i rött i listningen under respektive flik.

Viktigt! Artikellistan visas olika beroende på roll (behörighetsgrad).

Sök artikel

Fritextsökning av alla artiklar är tillgänglig under menyvalet Artiklar. I sökresultatet visas rubrik, beskrivning, titel, nyckelord, publiceringsstatus, vem som skapat artikeln och när den senast är ändrad. Rubriken länkar direkt till artikelns visningsläge.

Dynamo Direkt

När du är inloggad i Dynamo kan du surfa på webbplatsen genom att klicka på Till webbplatsen. Längst ned i alla artiklar finns denna redigeringssymbol. Om du klickar på symbolen öppnas ett nytt fönster med vyn Administrera artikel.

Övriga funktioner under Artiklar

Meddelande

Med Meddelandefunktionen kan medarbetare skicka meddelanden till varandra vilket är ett stöd i arbetsflödet. Det kan till exempel gälla en skribent som inte har rätt att publicera en artikel som skickar meddelande till en redaktör som kan publicera. Meddelandefunktionen finns längst ned till vänster i Dynamogränssnittet. Ikonen blinkar när det finns ett oläst meddelande.

Genvägar till artiklar

Genvägslistan visar dina personliga länkar till artiklar du vill nå snabbt. Gör så här för att lägga till en genväg:

  1. Klicka på genvägssymbolen i artikellistan.
  2. Länk till artikeln läggs till i din personliga genvägslista.

För att ta bort en artikel ur genvägslistan klickar du på X:et under Mina genvägar.