Inställningar

Inställningar för en artikel

En artikel kan tilldelas flera egenskaper under symbolen Inställningar. Du kan schemalägga publicering, aktivera/inaktivera extra funktionalitet som utskriftsvänligt format, ”tipsa om sidan”, etc.

Artikeln måste tilldelas kategori, publiceringsdatum och status för att artikeln ska visas på webbplatsen.

Tilldela artikeln kategori/er.

 1. Klicka på Hantera artikelns kategorier.
 2. Välj därefter önskade kategorier. Val av kategori avgör var artikeln visas på webbplatsen.

Hemmakategori

En artikel kan tilldelas flera kategorier och därmed få flera visningsställen i menysystemet och på startsidor. En artikel måste dock ha en hemadress. Därför tilldelas artikeln automatiskt en hemmakategori i samband med att den första kategorin tilldelas. På så sätt vet användaren och systemet var artikeln hör hemma.

En artikel vars länk listas i en länklista för flödesbox, relaterade artiklar, kalendarium, etc. visas alltid under sin hemmakategori när besökaren klickat på länken.

Viktigt! Om du raderar en kategori kommer artiklarna att finnas kvar, men för att kunna visas ut måste de tilldelas nya hemmakategorier.

Korspublicering

Artiklar kan visas under fl era huvud- och/eller underkategorier. Detta kallas korspublicering. För att korspublicera tilldelar du artikeln fler än en kategori.

Schemalägga publicering

 1. Klicka på fliken Kategorier & Datum.
 2. Välj sedan Datuminställningar.

En artikel måste ha ett startdatum. Om du inte angett något startdatum när du klickar på Spara kommer artikeln få dagens datum och klockslaget 00:00 som start för publicering. Datum och tid utgår alltid från servern.

Automatisk arkivering

Du kan välja att automatiskt arkivera eller att lägga artikeln i papperskorgen när ”bäst före”-datum har passerat.

Artiklar – olika status

 • Utkast – Artikeln är påbörjad men inte färdig.
 • – Artikel är klar men väntar på att få ny status, till exempel genom att en redaktör publicerar den.
 • Publicerad – Artikeln visas på webbplatsen.
 • Arkiv – Artikeln kan nås via arkivfunktionen under respektive kategori och via sökmotorn men visas inte i menysystemet eller på startsidor.
 • Papperskorg – Artikeln är inte tillgänglig på webbplatsen. Artiklar i papperskorgen listas under fliken Papperskorg i artikellistan. För att en artikel ska raderas permanent måste papperskorgen tömmas.

Tilldela status för artikeln

Ändra artikelns status till publicerad:

 1. Välj Publicerad i listan
 2. Klicka på Spara.

Förutsatt att artikeln är tilldelad en kategori är artikeln nu publicerad på webbplatsen.

Förhandsvisa på webbplatsen

Förhandsvisa på webbplatsen är en funktion som ger dig möjlighet att se hur en artikel kommer att se ut i sin rätta miljö innan artikeln är publicerad. Klicka på knappen så får du se artikeln på webbplatsen utan att du behöver publicera den.

Flera inställningar för artiklar

Följande steg är inte nödvändiga för att publicera en artikel men de kan tillföra önskvärda funktioner som till exempel inställningar för mallar, tipsa om sida, utskriftsvänlig sida och kommentera artiklar, byline och kort presentation av skribent. För att ändra dessa inställningar klicka på fliken Extra.

Inställningar för mall

En artikels utseende styrs bland annat av vilken mall som tilldelats artikeln. Om du vill välja en annan mall gör du det under Inställningar för mall. Vilka mallar som finns tillgängliga bestäms av administratören.

Extra funktioner för artiklar

Följande funktioner administreras med kryssrutor:

 • Tipsa om sida – Ett formulär visas på artikeln. Besökaren kan ange sin egen och en mottagares e-postadress för att skicka iväg ett tips om en artikel. Mottagaren får ett e-brev med rubrik, pufftext och en länk till artikeln. Text i formuläret för Tipsa om sida anges under System > Inställningar.
 • Utskriftsvänlig sida – Länk till en utskriftsvänlig version av artikeln. Även underartiklar skrivs ut. Typografi , färg och form styrs av en särskild CSS-fi l som är anpassad för utskrifter. Länktext för utskriftsvänlig sida ändras under System > Inställningar.
 • Kommentera artikel – Besökaren har möjlighet att kommentera artikeln. Standardinställningen för kommentarens storlek är 250 tecken. Om en artikel får många kommentarer delas dessa upp på flera sidor. Inställning av antal kommentarer per sida görs under System > Inställningar. Där kan du också välja om du vill bli underrättad om nya kommentarer per e-post. Om oönskade kommentar skrivs in kan dessa raderas i visningsläget för artikeln.

Inställningar för byline och kort text om skribent

Om du vill att en byline – skribentens namn som e-postlänk och artikelns publiceringsdatum – eller om en kort presentation av skribenten ska visas kryssar du i respektive ruta. Texten för författarpresentationen läggs in under fliken System > Användare.

Viktigt! För att en funktion ska visas krävs att den finns i vald mall.

Statistik

Här visas statistik över hur många gånger Dynamo har visat artikeln.

Artikelpublicering – Specialfall

Korspublicering under lösenordsskyddade kategorier

En artikel kan tillhöra flera kategorier. När en artikel har tilldelats en lösenordsskyddad kategori och en öppen kategori är artikeln tillgänglig på webbplatsen utan att inloggning krävs. En artikel som enbart ligger under en skyddad kategori men publiceras på förstasidan kommer att visas för alla besökare.

   
  Checklista för att en artikel ska visas på webbplatsen

Har artikeln status Publicerad?

Har artikeln en hemmakategori?

Kontrollera datum för Publicera och Ta bort.

Är den tilldelade kategorin publicerad?

Ska artikeln visas i menysystemet? Då måste menynamn vara angivet och artikeln tillhöra en underkategori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips!

Titel, nyckelord och beskrivning ska innehålla utvalda ord som sammanfattar innehållet i hela artikeln. Läs mer om sökmotor-optimering under rubriken Avancerat .

Om webbplatsen har många bilagor eller länkar, samla dem i artiklar som du sedan kategoriserar eller skapa artiklar där du delar upp bilagorna eller länksamlingarna på underartiklar.

Du kan använda relaterade artiklar bland annat för att:

 • Erbjuda artikeln på ett annat språk.
 • Erbjuda fördjupad läsning med länkar till andra artiklar inom samma ämnesområde på webbplatsen.
 • Skapa en alternativ navigering.

Underartiklar kan användas för att:

 • Dela upp långa texter så att läsbarheten ökar.
 • Dela upp en artikel för att styra läsarens beteende.
 • Skapa steg-för-steg-instruktioner.
 • Dela upp en artikel efter funktion, till exempel artikel och formulär.