Skapa artiklar

Så här skapar du artiklar i Webcore Dynamo

 1. Välj Ny artikel – Nu visas en ny skärmbild med ett antal fält och en ordbehandlare.
 2. Ange Ägare – Den skribent som äger artikeln. Ägandeskap kan ändras av en redaktör. (Denna inställning är endast tillgänglig för redaktör).
 3. Välj artikelmall – Vilka mallar som finns tillgängliga bestäms av administratören.
 4. Ange Länk i meny – Artikelns menyval, som visas i menysystemet under underkategorier. Lämna fältet tomt om artikeln inte ska visas i menyn.
 5. Ange Länk på löpsedel – Skapar unika ”Läs mer”-länkar för löpsedlar vilket ger ökad tillgänglighet. Om inget anges används standardtext.
 6. Ange Pufftext – En kort text som används på löpsedlar.
 7. Ange Ingress.
 8. Ange brödtext i Ordbehandlaren – Använd ordbehandlarens verktyg för att formatera din text och för att placera ut bilder från bildbiblioteket. Läs mer under rubriken Ordbehandlaren .
 9. Klicka på Förhandsvisa för att komma till granskningsläget.
 10. Klicka Spara för att spara till databasen (eller Fortsätt redigera för att gå tillbaka till redigeringsläget).
 11. Visningsläge – Artikeln är sparad i databasen och redo att tilldelas fler funktioner som underartikel, formulär, bilagor, etc.

Sökmotoroptimering av artikel

I visningsläge anger du metadata för artikeln genom att klicka på redigeringssymbolen.

Metadata används av Dynamos sökmotor och av sökmotorer på Internet.

 1. Ange Titel för artikeln. Om inget anges används rubriken som titel.
 2. Ange Nyckelord. Separera nyckelorden med kommatecken.
 3. Fyll i Beskrivning. Beskrivningen visas i sökresultatet i Dynamos sökmotor, liksom i andra sökmotorer såsom Google.
   
 

Filmer

Skapa och publicera en artikel