Tilldela funktioner

Till din artikel kan du nu tilldela funktioner – länkar, bilagor, bilder, formulär, etc.

Hantera länkar

Lägg till länkar till andra webbresurser.

Hantera bilagor

Lägg till bilagor.

Lägg till bilder och mediafiler

Godkända filändelser: gif, jpg, png, swf, mov, qt, ram, rm, avi, mpg, mpeg, asf, flv, mp4, pdf
(Dessa filer kan också laddas upp men visas inte ut av alla webbläsare: dcr, tif, tiff, psd, eps)
Max storlek: 200 MB 

Hantera relaterade artiklar

Skapa länkar till relaterade ariklar.

Hantera formulär

Lägg till egna formulär.

Uppdatera artikeln

Ändra, uppdatera eller lägg till nytt material.

Inställningar

Tilldela artikeln kategorier, publiceringsdatum, etc.

Skapa dublett Kopiera artikeln.

Hantera länkar

 

Med hjälp av länkverktyget kan du skapa en länklista med plats för rubrik och beskrivning. Rubriken länkar till angiven adress (URL).

 

Gör så här för att lägga till en länk:

 1. Klicka på länkverktyget.
 2. Ange Länk – Fyll i den fullständiga adressen (URL).
 3. Ange Klickbar text – Detta är den text som kommer att bli till länktexten. Ange även om länken ska öppnas i samma fönster eller om ett nytt fönster ska öppnas.
 4. Ange Beskrivning av innehållet på sidan som länken leder till.
 5. Klicka på Lägg till för att spara länken.
 6. Global länkuppdatering – Uppdatera en länk över hela webbplatsen. Om en länk återkommer på fl era ställen (i flera artiklar) kan du även här uppdatera dess webbadress. (Endast för redaktör.)

Unika länksamlingsnamn (temanamn) – Efter att länken är sparad kan du även ange en rubrik för länksamlingen.

 

Bilagor

En Bilaga är en fil som laddas upp på webbservern och kopplas till en artikel.

(I grundutförandet är serverskriptfiler, till exempel .php-, .cgi-, och .exe-filer inte tillåtna som bilagor.)

 

 1. Välj bilage-verktyget.
 2. Klicka därefter på knappen Lägg till bilaga.
 3. Klicka på knappen för att välja fil på din hårddisk.
 4. Alla filer måste ha unika namn. Fältet Nytt filnamn kan användas för att döpa om filen du laddar upp.
 5. Ange Bilagans länktext.
 6. Ange Beskrivning av bilagans innehåll – Sammanfattande text om bilagan.
 

 

 

 Artikelbilder – Infoga bilder och media

Det finns två typer av bilder i Dynamo, artikelbilder som hämtas från din egen hårddisk och bilder från Dynamos bildbibliotek. Bilder från bildbiblioteket sparas på servern även om artikeln slängs, medan artikelbilder slängs tillsammans med artikeln. Syftet med att slänga bilder är att förenkla bildhanteringen om antalet bilder riskerar att bli svårhanterligt stort. Bilder som läggs i bildbiblioteket monteras i artikeln via Ordbehandlaren .

Artikelbilder laddas upp via verktygsfältet i artikelöversikten. Med hjälp av detta bildverktyg kan även andra mediafiler, t ex flashfiler, infogas. Bilder som laddas upp med bildverktyget kan placeras på andra ställen än i artikelns brödtext. Bilderna kan placeras på löpsedlar, i brödtexten och som marginalbilder. Grundinställningen tillåter filer upp till 200 MB.

Lägg till bilder och mediafiler

 1. Klicka på Lägg till bild. Välj fil genom att bläddra till bilden på din hårddisk.
 2. Klicka på Ladda upp.
 

Använd artikelbild när:

Bilden ska användas som puffbild och placeras på en löpsedel (om inte hela artikeln är publicerad).

Bilden är unik för artikeln.

Bilden ska raderas när artikel raderas.

Brödtexten bara innehåller en bild.

Inställningar för artikelbild

 1. Placera bild – Ange var bilden ska visas, till exempel som puffbild på löpsedeln.
 2. Justera bild – Placera bild i relation till text.
 3. Ange Alt text – Beskriver bildens motiv.
 4. Ange Kantlinje – Anges i pixlar.
 5. Ange annan bredd/höjd – Tänk på att du helst ska använda bilder i rätt format från början för att optimera webbplatsens presentation.
 6. Ange Bredd, platshållare – Anges i pixlar eller procent.
 7. Ange Avstånd till närmaste text – Anges i pixlar.
 8. Ange Bildtext – Ett fritext fält för beskrivande text om media.
 9. Ange Fotograf/ägare – Anger ägarens namn.
 10. Ange Bildlänk – Gör bilden till en länk, fyll i fullständig adress (URL) samt om länken ska öppnas i ett nytt fönster.
 

Relaterade artiklar

Relaterade artiklar är länkar till artiklar inom webbplatsen. Länkarna visas som en lista. Om en relaterad artikel har en annan status än Publicerad eller Arkiverad visas inte länken i listan. Om du raderar en artikel så raderas relaterade länkar automatiskt.

Hantera relaterade artiklar

 1. Välj verktyget för relaterade artiklar.
 2. Lokalisera den artikel du vill skapa en länk till. Välj först den kategori som artikeln tillhör.
 3. Därefter väljer du artikel från listan.
 4. Ange vilken länktext som ska användas.


Listan med relaterade artiklar kan ges en rubrik – ett Temanamn.


   

Formulär

Formulär används för kontaktuppgifter, ta emot intresseanmälningar, med mera. Formulär i Dynamo är mallar som kan återanvändas i fl era artiklar. När du kopplar ett formulär till en artikel anger du ett antal inställningar, till exempel mottagare.

 • Vilka formulärmallar som finns tillgängliga bestäms av Administratören. Administratören kan också skapa nya formulärmallar i systemet.
 • Formulärdata skickas via e-post. (Standard i Dynamo.)
 • Formulärdata kan hanteras av extern applikation, till exempel ett php- eller cgi-skript, för att spara formulärdata till en textfil eller en databas. (Php- eller cgi-skript för hanteringen ingår inte standardinstallationen av Dynamo.)

Lägg till formulär

 1. Klicka på Lägg till formulär.
 2. Välj om du vill importera formulärinställningar från en annan artikel.
 3. Välj vilken formulärmall du vill utgå från.
 4. Ange Rubrik – Visas ovanför formuläret.
 5. Ange Text ovanför formuläret – Plats för beskrivande text som talar om syftet med formuläret.

  Inställningar för formulär via e-post
 6. Ange Rubrik – E-postens ämnesrad.
 7. Ange mottagare – E-postadresser som ska ta emot resultatet från formuläret. Alla adresser ska separeras med ett kommatecken.
 8.  Skriv in Id-nummer för artikel som ska visas när formuläret skickats. Detta kan t.ex. vara en tacksida. Alla artiklar har ett unikt Id-nummer som visas längst till vänster i artikelöversiktens listning.
 9. Ange Meddelande till användaren – Meddelandet visas på webbplatsen efter att formuläret skickats iväg.
 10. Ange Brevfot – Visas längst ned i e-posten.
 11. Kopior av meddelandet – Om rutan är ikryssad skickas en kopia av meddelandet till webbplatsbesökaren.
 12. Ange Rubrik (kopia) – Anger ämnesrad för kopian.
 13. Ange CC- och BCC-adresser – Ytterligare mottagare av meddelandet.

Uppdatera artikeln

Här kan du göra tillägg till och ändringar av en redan befintlig artikel.

 

Lägg till underartikel  

Underartiklar används för att skapa flersidiga artiklar. Till en underartikel kan du koppla samma funktioner som till en artikel. I praktiken är det en artikel med skillnaden att den inte visas i menyn. Du kan lägga till fritt antal underartiklar till en artikel och även sortera dessa inbördes.

Lägg till produkt

Här lägger du till produkt(er) eller produktkategori(er) till din artikel.

Duplicera artikel

Kopiera artikeln om du vill göra flera stycken med samma utseende och/eller innehåll. Alla inställningar i den nya artikeln kan redigeras.

Förhandsvisa på webbplatsen

Se resultatet av dina uppdateringar utan att publicera artikeln.