Avancerat

Sökmotoroptimering SEO

Sökmotoroptimering av en webbplats innebär bland annat att rubriker och brödtext innehåller utvalda nyckelord och fraser samt att metadata anges.

Fält för metadata

  • Titel (Title) – Alla startsidor och artiklar bör ha unika namn – titlar. Om titel inte anges för en kategori visas kategorinamnet som titel. Om titel inte anges för en artikel visas artikelns rubrik som titel för webbsidan. Titel är ett av de viktigaste fälten när du arbetar med sökmotoroptimering.

  • Nyckelord (Keywords) – Valda nyckelord ska ha relevans för texten i artikeln. Nyckelord och fraser separeras med kommatecken.

  • Beskrivning (Description) – Beskrivningen ska vara en kort text som sammanfattar innehållet en artikel eller en startsida. Beskrivningen visas i sökresultatet i Dynamos sökmotor och i de flesta fall av sökmotorer på Internet.

Metadata för kategorier

I formuläret för kategori kan du ange följande metadata; titel, nyckelord och beskrivning. Om titel inte anges, används kategorins namn som titel för startsidan.

Metadata för artiklar

Metadata för artiklar anges i artiklars visningsläge. Läs mer under rubriken Sökmotoroptimering av artikel.

 

Koppling till Google

Under fliken system finns det verktyg för att du själv enkelt ska kunna lägga till Googles koder som du får av Google Analytics och koppla till Google Analhytics E.-commerce ( om du har e-handel). 
Se under: Inställningar, Funktioner av/på samt Inställningar, Statistik.

Sitemap

Webcore Dynamo genererar automatiskt en sitemap som du kan anmäla till Google under Webmaster Tools. Den hjälper dig at få så bra placeringar på Google som möjligt.

Adressen till den är www.dinwebbplats.se/sitemap

Sökfunktion – Dynamos sökmotor

Dynamos sökmotor som används i administrationsgränssnittet och även på webbplatsen är en fritextsökmotor som indexerar innehållet i en artikels rubrik, ingress, puff, brödtext, nyckelord (meta keywords) samt beskrivningstexten (meta description). Sökresultatet viktas efter relevans där de mest relevanta träffarna listas först i sökresultatet. På webbplatsen visas endast publicerade eller arkiverade artiklar i sökresultatet. Tänk på följande när du använder sökmotorn:

  • Ange Minst tre tecken – Du kan söka efter ord som innehåller minst tre tecken.

  • Asterisk (*) – Du kan använda * i stället för okända tecken.

  • Trunkerad sökning – *sökord söker på ord som slutar på ordet sökord. Sökord* söker på ord som börjar med sökord.

  • Citationstecken – sätt en fras inom citationstecken, till exempel "sök mig".

  • Plus- (+) och minustecken (-) – Använd plus- och minustecken i din sökning.

Viktigt! För att sökfunktionen ska fungera optimalt och för att besökarna ska kunna tolka sökresultatet är det viktigt att alla artiklar förses med metadata.

Hur skyddat innehåll hanteras av sökmotorn

Artiklar publicerade under lösenordsskyddade kategorier visas i sökresultatet endast om besökaren är inloggad och behörig att se artiklar under kategorin.

Viktigt! Om en artikel korspubliceras under både en lösenordsskyddad kategori och en öppen kategori är den tillgänglig för alla på webbplatsen. En artikel som enbart ligger under en skyddad kategori men publiceras på förstasidan kommer att visas för alla besökare. I dessa fall kommer även resultaten upp i sökmotorn.