Bokningssystem

Bokningssystemet ingår ej i Webcore Dynamo som standardtjänst, det är en tilläggstjänst du beställer extra.

Webcore Dynamos bokningssystem har många användningsområden. Främst används det som bokningslösning för event, kurser, uthyrning av hus/lägenheter m m.

Bokningar

Här kan du lista, uppdatera eller radera bokningar. Du kan även söka bland och filtrera bokningar efter kund/beställare. plats och datumintervall. Under Lista bokningar visas kommande bokningar, under Lista gamla bokningar visas bokningar vars datum passerats.

Bokningsformulär/Bokningar

Här kopplar du samman lokaler med aktivitet för att skapa ett bokningsformulär som kan publiceras i en artikel. För att publicera ett bokningsformulär där bokningsinformationen presenteras och bokningar kan göras, behöver man in en artikel skriva in bokningsformulärets kodsträng t ex [ booking:6 ]

Innan du kan skapa ett bokningsunderlag och generera en kodsträng måste du göra följande:

 • Skapa en ny plats.
 • Skapa sedan en lokal som du knyter till platsen. En plats kan ha flera lokaler. Skapa det antal lokaler du behöver.
 • Därefter skapar du en aktivitet som du knyter till respektive plats. Exempel på aktiviteter kan vara olika event, uthyrning av saker, lägenheter, hus m m.
 • Sedan kan du skapa tillbehör och tillbehörsgrupper. Exempel på tillbehör är menyer, tillbehör till menyer, goodiebags, kontorsutrustning etc.

Skapa platser och lokaler

Skapa plats

 1. Klicka på Ny Plats.
 2. Ange platsens Namn.
 3. Ange en Beskrivning, t ex namnet på en konferensanläggning, butik eller dylikt.
 4. Fyll i alla adressuppgifter
 5. Spara

Skapa lokaler

 1. Klicka på Ny Lokal

.
 2. Ange lokalens Namn.
 3. Ange en Beskrivning, t ex namnet på ett specifikt konferensrum, Stuga nummer 21, Lilla scenen osv.
 4. Fyll i adressuppgifter
 5. Koppla lokalen till en plats.
 6. Spara

Aktiviteter och tillfällen

 

Skapa ny aktivitet

 1. Klicka på Ny aktivitet.
 2. Ange rubrik
 3. Ange en beskrivning av aktiviteten
.
 4. Ange antal dagar innan aktiviteten som kunden kan ändra deltagarantalet.
 5. Ange antal dagar innan aktiviteten som kunden kan ändra/uppdatera tillval.
 6. Ange sista möjliga avbokningsdag genom att specificera hur många dagar före aktivitet den blir icke avbokningsbar.
 7. Ange antal dagar som en en preliminärbokning gäller.
 8. Lägg till länk (URL) till den sida som en kund ska komma till efter en avbokning. (Kunden får också ett mejl som bekräftar en avbokning.)

Skapa tillfälle

 1. Välj din aktivitet i listan genom att dubbelklicka på den.
 2. Skapa nytt tillfälle
 3. Fyll i namn
 4. Ange veckodag(ar)
 5. Ange Starttid
 6. Ange Sluttid
 7. Ange pris (exklusive moms) per aktivitet och/eller pris per person. (Ex kan du ha en grundavgift för lokalen och ett pris per deltagare.)
 8. Ange momssats i procent.
 9. Ange maximalt respektive minimalt antal deltagare.
 10. Spara genom att klicka på Skapa tillfälle
 11. När du har skapat ett tillfälle hamnar det i listan under "Lägg till befintligt tillfälle" ovan där du kan lägga till det till aktiviteten.
 12. Om du vill kan du lägga till befintlig tillbehörsgrupp till din aktivitet.

Tillbehör

 

Skapa tillbehörsgrupp

 1. Klicka på Ny tillbehörsgrupp.
 2. Ange Tillbehörsgruppens namn.
 3. Ange Beskrivning — Kortfattad beskrivning av tillbehörsgruppen.
 4. Välj Fler- eller enval:
  • Kryssrutor låter besökaren välja flera tillbehör ur tillbehörsgruppen.
  • Radioknappar tvingar besökaren att välja ett tillbehör per tillbehörsgrupp.
 5. Visas från:/Visas till: Anger mellan vilka datum en tillbehörsgrupp ska visas. Du måste inte sätta en tidsbegränsning.
 6. Länk till artikel — Länk till en särskild artikel. Som visas i en s k lightbox. Syftet med detta är att du ska kunna skapa presentationsartiklar som visar dina tillbehör.
 7. Meddelanderutans rubrik — Här kan du göra en meddelanderuta där bokaren kan lämna ett budskap. (Lämnas denna tom visas ingen meddelanderuta) 
 8. Spara

 

Skapa tillbehör

 1. Klicka på Nytt tillbehör.
 2. Ange Tillbehörets namn.
 3. Ange Beskrivning — Kortfattad beskrivning av tillbehöret.
 4. Fyll i Pris (exklusive moms)
 5. Ange Momssats i procent.
 6. Välj om tillbehöret kan väljas en eller flera gånger.
 7. Ange om priset gäller per tillfälle eller per tillbehör, t ex om det är EN projektor per konferenstillfälle eller 20 luncher till konferensdeltagarna.
 8. Ange Minsta antal respektive Högsta antal av tillbehöret som kan bokas.
 9. Ange om tillbehöret ska höra till en förälder, d v s sortera under ett annat tillbehör. Ex kan Päronglass vara en undernivå till Desserter.
 10. Om tillbehöret inte ska höra till en förälder måste det kopplas till en Tillbehörsgrupp. Ex kan Desserter höra till Tillbehörsgruppen Kvällsmeny.
 11. Spara

Publicera bokning

Skapa bokningsunderlag

 1. Klicka på Visa/skapa bokningsunderlag.
 2. Välj Plats
 3. Välj Aktivitet
 4. Klicka på Spara publicerbar koppling.
 5. Du hittar nu bokningens kodlänk under Snabbkod, t ex [ booking:6 ]
 6. Klista in denna kod i Ordbehandlaren i den artikel där du vill att bokningen ska visas ut.
  OBS
    artikeln du väljer måste vara publicerad på en Huvudkategori.
 7. Spara

Inställningar

Allmänna inställningar för bokningssystemet.

Dagar — Här kan du ställa in antalet dagar som din kalender visar och hur länge genomförda bokningar ska sparas.

Moms — Här kan du ange din vanligaste momssats. Den kan ändras på Tillbehör- respektive Tillfällenivå.

Notifikationer

Översikt och redigerbara notifikationer som skickas ut automatiskt i samband med bokningsprocessens olika faser.