Ikonlista

Vanligt förekommande ikoner i Dynamo:

   
 

Genvägar

 

Utkast

 

Kö, för publicering alternativt Skapa kopia

 

Arkiv

 

Radera

 

Inställningar

 

Göm

 

Publicera

 

Förhandsvisa

 

Uppdatera, redigera alternativt Dynamo Direkt

 

Infoga bild

 

Hantera bilaga

 

Externa länkar

 

Relaterade artiklar (interna länkar)

 

Hantera formulär

 

Öppna kategori eller nyhetsbrev

 

Skydda kategori eller nyhetsbrev

 

Ange datum

 

Listning av objekt

 

Ny utgåva av nyhetsbrev

 

Sortera upp

 

Sortera ned

 

Användare

 

Användare, lista

 

Rapport, prenumeranter