Instruktionsfilmer för Webcore Dynamo och Webcore INSTANT

Här finner du de tillgängliga instruktionsfilmerna som snabbt ger dig svar på hur du utför handgreppen.

Kategorier - Menysystemet

Skapa och publicera en kategori

 

Artiklar

Skapa och publicera en artikel

 

E-handel

Produktkategorier

Skapa produktkategori

Produkter

Skapa och publicera en produkt för försäljning

Skapa enkel produkt

Attribut

Skapa attribut

Lägg till enkelt attribut

Lägg till kombinerade attribut

 

CSS/Design

Ändra grund-css. Färger, typsnitt mm.