Kategorier - Menysystemet

Huvud- och underkategorier

Webbplatsens struktur byggs i huvudsak upp av kategorier. Det finns två typer av kategorier, huvudkategori och underkategori. Varje kategori visar en startsida. Webbplatsens förstasida är startsidan för kategorin Hem.

Hantera kategorier

Välj kategorier i huvudmenyn. Alla befintliga kategorier visas i en lista. I listan kan du visa eller gömma kategorier på webbplatsen, lösenordsskydda samt hantera kategoriernas inbördes ordning.

Första gången du loggar in kommer endast kategorin Hem att finnas.

Kategorihanteringen - Instruktionsfilm

Skapa kategori

  1. Skapa ny kategori genom att klicka på Ny huvudkategori eller Ny underkategori.
  2. Fyll i Kategorinamn – Kategorinamn är den text som visas som menyval i menysystemet.
  3. Ange Genväg – Skapar en enkel sökväg till kategorin, till exempel .
  4. Skriv en Kort beskrivning av innehåll – Beskrivningen visas under din webbkarta (sitemap) och när du för pekaren över kategorinamnet i menysystemet (gäller webbläsare som följer W3C-standard). Samma information används också av sökmotorer på Internet.
  5. Ange Nyckelord – Nyckelord används av sökmotorer när de indexerar webbsidor. Nyckelord och beskrivning ska vara heltäckande för innehållet under kategorin. Om en hel artikel publiceras på en startsida bör nyckelord och beskrivning överensstämma med artikelns innehåll. Läs mer under Sökmotoroptimering.
  6. Fyll i Länk (URL) – Används om du vill länka till en annan webbadress. Du kan välja om den skapade länken ska öppnas i samma fönster eller i ett nytt fönster.

Inställningar för kategorier

Ordningsnummer (Index)

Ordningsnummer sorterar i vilken ordning kategorierna ska visas. Kategorier med lågt index visas före kategorier med högre index. Alla kategorier får vid skapandet index 100. Om två kategorier har samma indextal listas de i bokstavsordning.

Visa artiklarnas publiceringsdatum

Ange om du vill visa publiceringsdatum tillsammans med pufftexten på löpsedeln.

Placera under huvudkategori

Välj huvudkategori. (Gäller endast underkategorier.) Klicka på drop downmenyn för att välja underkategori.

Ordna artiklar under kategorin efter datum eller efter menynamn

Inställningarna avgör vilken metod som ska användas när artiklar visas i menysystemet. Om en artikel har tilldelats ett menynamn och tillhör en underkategori kommer den att listas i menysystemet under underkategorin. Välj om artiklarnas menyval ska sorteras i datum- eller bokstavsordning. (Inställningen endast tillgänglig i formuläret för underkategorier.)

Tidsbestämd visning

Tidsbestämd visning används för att schemalägga publicering av kategorier. Ange start- och slutdatum samt klockslag för publicering.

Generella inställningar

Inställningarna nedan görs i kategorilistan.

   
 

Filmer

Skapa och publicera en kategori

 

Viktigt!

Du kan inte ångra en raderad kategori.

Artiklar som har haft den raderade kategorin som hemmakategori måste tilldelas ny hemmakategori. Läs mer under Hemmakategori.

Ordna kategorier

Klicka på de gröna pilarna för att ändra kategoriernas inbördes ordning. En kategori får när den skapas alltid index 100. Om två eller fl era kategorier har samma index kommer de att sorteras efter bokstavsordning.

Återställ index

Återställer index för samtliga kategorier till standardvärdet 100.

Visa/göm kategori

Klicka på dokumentikonen för att ändra status.

Grönt dokument betyder att kategorin är publicerad.

Rött dokument betyder att kategorin är dold.

När du gömmer en kategori visas den inte längre i menysystemet. Däremot kommer publicerade eller arkiverade artiklar som tillhör kategorin fortfarande att vara tillgängliga på webbplatsen och i nyhetsbrev.

Inloggningsskyddade kategorier

För att kunna skapa en lösenordsskyddad avdelning på webbplatsen används Inloggningsskyddade kategorier. Du klickar på hänglåset för att aktivera funktionen. För att få tillträde till kategorin krävs nu att besökare har ett login och lösenord. Administratören hanterar login och lösenord för Externa användare under System > Användare. Skyddade kategorier ger möjlighet att anpassa informationen mot en specifik grupp, till exempel partners (extranät) eller användare inom organisationen (intranät). Tänk på att Internettrafik med känslig information bör krypteras och att Inloggningsskyddade kategorier inte ger fullgod säkerhet ur den aspekten.

Lösning för krypterad trafik ingår inte som standard i Dynamo.

Viktigt! En lösenordsskyddad kategori kräver inloggning även om du är inloggad i Dynamo.

Förhandsvisa

Syftet med funktionen är du ska kunna se hur en startsida/löpsedel för kategorin kommer att se ut. Du kan styra tidsintervallet, när artiklar ska hämtas. Du kan även välja att visa artiklar med status Utkast, och Arkiv. Funktionen är ett användbart verktyg när du planerar presentationen på webbplatsen.

Uppdatera kategori

Klicka på ikonen för att uppdatera kategorin. Formuläret för att uppdatera en kategori är i allt väsentligt samma formulär som när du skapar en ny kategori, med den skillnaden att detta formulär innehåller de redan valda inställningarna för den aktuella kategorin.

Radera kategori

  1. Klicka på papperskorgen i kategorilistan för att radera en kategori.
  2. Du får en varning om att kategorin kommer att raderas permanent.
 
  • En Genväg gör det lättare för besökare att komma ihåg webbadressen, till exempel.
  • Att schemalägga kategorier för visning är användbart när du har information som ska visas under en begränsad tid, till exempel vid seminarier eller mässor.