Mediabiblioteket

Mediabiblioteket i Webcore Dynamo är ett viktigt verktyg. Det är mer än ett bildbibliotek, det är en veritabel mediadatabas. Här kan du kan ladda upp de vanligaste mediaformaten och därefter använda dessa i din artiklar. Tillåtna mediaformat för uppladdning är: gif, jpg, png, swf, dcr, mov, qt, ram, rm, avi, mpg, mpeg, asf, flv, mp4, tif, tiff, psd, eps och pdf. Största tillåtna filstorlek i grundinställning är 200 MB.

Viktigt! Tänk på att alla filer inte kan visas i en webbläsare, till dessa hör dcr, tif, tiff, psd och eps. Fördelen med att kunna ladda även dessa filformat är att du kan ladda upp filer som sedan görs tillgängliga för nedladdning.

   
     

     
  1. Filter. För att hitta rätt fil. Du kan söka efter filer med deras filnamn.
  2. Skapa katalog - för att ordna mediafilerna. Du kan skapa egna kataloger för att lättare få översikt över större mängder filer.
  3. Uppladdning av mediafiler. En eller flera kan laddas upp vid samma tillfälle.
  4. Efter uppladdning har du följande val när pilen invid varje fil aktiveras:
  • Välj. I artikelläge kan du placera filen på önskat ställe.
  • Radera. Används när du vill ta bort filen permanent från mediadatabasen.
  • Redigera. Tillåter dig att göra bildredigering som beskärning, omskalning av bildens storlek, samt att spara om den under nytt namn.
  • Visa. Visar bildens egenskaper.
  • Common download. Laddar ned bilden till din lokala hårddisk.
  • Lägg till favoriter. Bilden läggs till i din favoritlista så du slipper leta efter bilden.
 

Bildoptimering

För att göra en webbplats så snabbladdad som möjligt är det bra att ägna tid åt bildoptimering. Större bilder tar längre tid att ladda än mindre. Tänk på att en stor del av alla Internetanvändare inte nödvändigtvis har en snabb Internetuppkoppling, detta gäller till exempel mobila användare.

När du ska använda bilder på webbplatsen är det därför en stor fördel om varje bild används i korrekt storlek, det vill säga den storlek bilden är avsedd att visas i.

Bilder sparas normalt som JPG, eller GIF med en upplösning på 72 dpi. Fotografiska bilder bör vara i JPG-format och grafiska bilder i GIF-format. Flera av de ledande bildbehandlingsprogrammen har särskilda funktioner för att optimera bilder för webbplatser.