Nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev är en effektiv metod att knyta dina besökare närmare webbplatsen. Ett nyhetsbrev i Dynamo skickas antingen som ett e-brev med bara text och länkar eller HTML-formaterat vilket ger möjlighet att infoga bilder, styra typografi, färg och form. Nyhetsbrevet är dimensionerat så att du kan ha tusentals prenumeranter.

Nyhetsbrev och utgåvor

Du kan skapa flera nyhetsbrev för olika intresseområden. Dynamo tillåter ett fritt antal nyhetsbrev med unik mallbaserad design. Varje nyhetsbrev kan ges ut i ett fritt antal utgåvor. – Ett nyhetsbrev kan jämföras med en dagstidning som har en utgåva per dag.
På webbplatsen kan tidigare skickade nyhetsbrev visas i ett arkiv.

   

Nyhetsbrev – Uppbyggnad

Nyhetsbrevets design (HTML) styrs av mallar och CSS. CSS i nyhetsbrev är så kallad embedded CSS det vill säga koden för stilmallen ligger i mallen, inte i en extern fil.

Mallar skapas av administratören under System > Mallar.

Nyhetsbrevets element

 1. Brevhuvud – Logotyp, etc. Global för alla utgåvor av nyhetsbrevet.
 2. Brevhuvud – Utgåva/nummer
 3. Brevhuvud – Datum när brevet är skickat
 4. Inledande text och bild – Formateras i ordbehandlare. Anges för varje utgåva.
 5. Puffar för artiklar – Rubrik, bild och pufftext hämtas från systemet. Rubriken länkar till artikeln på webb- platsen. Anges för varje utgåva.
 6. Avslutande text och bild – Formateras i ordbehandlare. Anges för varje utgåva.
 7. Brevfot – Global för alla utgåvor av nyhetsbrevet.
 

Anmälan som prenumerant

Prenumerationsstjänsten bygger på att besökare själva anmäler/avanmäler sig via ett formulär på webbplatsen. Sökvägen till nyhetsbrevsidan är . Prenumeranten anger vilket nyhetsbrev som är intressant och väljer text- eller HTML-versionen av nyhetsbrevet.

Anmälningsformuläret stängs av och sätts på under System > Inställningar > Nyhetsbrev.

   

Skapa nyhetsbrev och ny utgåva

Skapa/uppdatera nyhetsbrev

 1. Klicka på Nyhetsbrev och välj Skapa nyhetsbrev eller Uppdatera nyhetsbrev.
 2. Välj Mall för nyhetsbrevet – Mallen styr designen av nyhetsbrevet. Vilka mallar som finns tillgängliga bestäms av administratören under fliken System > Mallar > Nyhetsbrev.
 3. Ange om Arkiverade utgåvor ska vara tillgängliga på webbplatsen – Det innebär att tidigare utgåvor kan nås via arkivfunktionen på nyhetsbrevets del av webbplatsen.
 4. Ange Nyhetsbrevets namn.
 5. Ange Titel på nyhetsbrevet.
 6. Skriv en Kort beskrivning av innehåll och syfte med nyhetsbrevet, för att presentera det för dina prenumeranter. Texten visas i prenumerations- formuläret.
 7. Ange Brevfot.
 8. Ange Avsändare av nyhetsbrevet, Namn samt Avsändarens e-postadress
 9. Noteringar för internt bruk.
 

Skapa och skicka en utgåva

 1. Klicka på Ny utgåva.
 2. Välj nyhetsbrevet du vill göra en ny utgåva av.
 3. Ange utgåvenummer och Rubrik.
 4. Skriv din Ingress (HTML). Använd Dynamos ordbehandlare för att formatera text och lägga till bilder.
 5. Skriv din Ingress (Text) för textversionen.
 6. Skriv din Avslutande text (HTML). Använd Dynamos ordbehandlare för att formatera text och lägga till bilder.
 7. Skriv din Avslutande text (Text) för textversionen.
 8. Klicka på Lägg till. Du befinner dig nu på fliken Lägg till artiklar.
 9. Lägg till artiklar – Välj först kategori, klicka sedan i de artiklar du vill lägga till. Upprepa om du vill hämta från flera kategorier.
 10. Klicka på fliken Förhandsvisa och skicka. Ett nytt fönster öppnas.
 11. Ditt nyhetsbrev i både HTML- och textversion förhandsvisas.
 12. Du kan skicka ett testbrev till önskad e-postadress för korrekturläsning. Notera att e-post som skickas inte kommer ha datuminformation med, eftersom utgåvan inte är skickad.
 13. Överst på sidan ser du hur många prenumeranter nyhetsbrevet har och hur lång tid det beräknas ta att göra utskicket. Grundinställningen för massutskick är 2000 brev per omgång (batch). Du får också en sammanställning av antal utskick.
 14. När du skickar iväg nyhetsbrevet till prenumeranterna, visas en progressbar som indikerar tiden nyhetsbrevet skickas iväg till samtliga mottagare.
 15. Stäng fönstret när utgåvan är skickad till alla prenumeranter.

Hantera nyhetsbrev

Klicka på Alla nyhetsbrev. De nyhetsbrev som finns inlagda i Dynamo listas. Om du klickar på ett av de listade nyhetsbreven så visas en översiktlig information om nyhetsbrevet.
I listan kan du:

 • radera nyhetsbrev
 • aktivera/inaktivera prenumeration för nyhetsbrev
 • uppdateranyhetsbrev

Arkiv för nyhetsbrev – öppna/stäng 

 1. Klicka på Alla nyhetsbrev. I listan indikeras öppna arkiv med en grön mappsymbol.
 2. Klicka på grön mappsymbolen för att stänga arkivet. 
 3. Klicka på röd mappsymbolen för att öppna arkivet. När arkivet är öppet kan besökaren läsa tidigare utgivna nyhetsbrev på webbplatsen.

Lista utgåvor

 1. Klicka på Alla utgåvor.
 2. Klick på Visa.
 3. Du kan filtrera listan genom att välja status och årtal.

Lista utkast

Utgåvor som inte skickats hamnar i listan för utkast. Där kan du arbeta vidare med tidigare påbörjade utgåvor av dina nyhetsbrev. Klicka på Utkast.

Prenumeranter

Rapport prenumeranter – Här visas information om antalet aktiva prenumeranter, antal uppsagda prenumerationer samt fördelningen HTML- respektive textbrev.

Hantera och sök prenumeranter – Här kan du söka rätt på prenumeranter och till exempel inaktivera prenumerationen och radera prenumeranter. Använd filtret för att lista uppsagda prenumerationer.

Ny prenumerant – Öppnar nyhetsbrevets prenumerationssida på webbplatsen.

  Tips!

Skapa olika mallar med olika design om du har fler än ett nyhetsbrev.