Ordbehandlaren

Ordbehandlaren, en s.k. RTF-editor, Rich Text Format editor, används för att skriva och formatera text, samt lägga till bilder i brödtexten. Du kan skapa underrubriker (subheading), justera text (vänster-, högerställa och centrera), indrag/drag tillbaka, använda fet eller kursiv stil, skapa punktlista och numrerad lista, etc.

Ordbehandlaren genererar mager och snabbladdad HTML-kod som följer W3C-standard och som är lätt att redigera i kodläge för avancerade användare.

Verktygsrad i Dynamos ordbehandlare

   

 1. Hjälp – information om editorn.
 2. Formatering av text – fet, kursiv, understuken och genomstruken text.
 3. Textjustering
 4. Texttyp – Stycke (paragraph), underrubrik (subheading).
 5. Stilar  – CSS-regler.
 6. Fonter – Typsnitt och teckenstorlek.
 7. Punktlista, numrerad lista och indrag.
 8. Länkverktyg – Infoga/redigera/ta bort länk samt Infoga/redigera ankare
 9. Visa kodläget för artikeln (HTML-koden visas och kan redigeras).
 10. Välj textfärg
 11. Infoga specialtecken
 12. Ångra och Gör om
 13. Klipp ut, kopiera och klistra in.
 14. Sök och Sök/ersätt
 15. Ta bort formatering/Städa upp i källkoden
 16. Infoga horisontella skiljelinjer
 17. Förhandsgranska
 18. Infoga/redigera ny tabell
 19. Tabellrads- och Tabellcellsinställningar
 20. Infoga ny rad före/Infoga ny rad efter/Radera rad
 21. Infoga kolumn före/Infoga kolumn efter/Radera kolumn
 22. Separera sammansatta celler/Sammanfoga celler
 23. Lager – avancerat verktyg för att t ex lägga text ovanpå bilder.
 24. Infoga bild
 25. Infoga/redigera bild
 26. Infoga/redigera inbäddad media
 27. Skapa imagemapp – sätt klickbara ytor på din bild.
 28. Infoga fil
 29. Fullskärmsläge

Inline CSS och egen (X)HTML-kod

En avancerad administratör/redaktör kan lägga in egen CSS- och HTML-kod genom att använda ordbehandlarens kodläge. Skriver du egen HTML-kod måste den följa W3C-standard (XHTML). Om koden är felaktig riskerar du att den inte accepteras av Dynamos ordbehandlare. I värsta fall kan du förlora information. Om du använder en HTML-editor måste den generera kod enligt W3C-standard.

Infoga bilder med hjälp av ordbehandlaren.

 1. Sätt muspekaren på stället i texten där du vill placera bilden.
 2. Klicka på Infoga bild.
 3. Välj bild bland de tillgängliga bilderna i mediabiblioteket. Läs mer om hur bilderna laddas upp och katalogiseras under Mediabibliotek.

Avancerade inställningar för bild:

 

Tips!

Kontrollera stavning i extern ordbehandlare.

Vi rekommenderar att skribenten skriver sin artikeltext i en ordbehandlare med rättstavningsfunktion. Den rättade texten – utan formatering – kopieras därefter och klistras in i Dynamos ordbehandlare för formatering.

Formateringstips

När du kopierar text från till exempel Word och klistrar in texten i Dynamos ordbehandlare ska du klistra in oformateradtext. All formatering ska ske i ordbehandlaren.

Dela upp din text i stycken med tydliga underrubriker

Formatera underrubrikerna med Subheading. På så sätt styrs webbplatsens typografi av CSS-filen.

Du kan använda fet och kursiv stil för att lyfta fram enskilda ord eller uttryck.

Använd punktlistor och numrerade listor för att göra din text överskådlig.

Om du formaterar efter dessa rekommendationer styrs typografi , färg och form centralt via webbplatsens CSSfiler. Korrekt formaterad text ger förutsättningar för högre ranking hos sökmotorerna.

Kortkommandon för verktyg

Du kan använda kortkommandon i Dynamos ordbehandlare, t ex:

Klipp ut (Ctrl-X), alternativt (Cmd-X)

Kopiera (Ctrl-C), alternativt (Cmd-C)

Klistra in (Ctrl-V), alternativt (Cmd-V)

Fet stil (Ctrl-B), alternativt (Cmd-B)

Kursiv stil (Ctrl-I), alternativt (Cmd-I)

Understruken stil (Ctrl-U), alternativt (Cmd-U)

Ångra (Ctrl-Z), alternativt (Cmd-Z)

Gör om (Ctrl-Y), alternativt (Cmd-Y)

Generellt:
 1. Sätt muspekaren på stället i texten där du vill placera bilden.
 2. Klicka på Infoga/redigera bild.
 3. Klicka på Bläddra för att välja bild bland de tillgängliga bilderna i mediabiblioteket eller ange sökväg (URL) till en bild.
 4. Ange Bildens beskrivning. Texten ska kort beskriva bildens motiv och visas i stället för bild om bilden saknas. Används även då en besökare använder hjälpmedel, till exempel talsyntes.
 5. Titel. Bilden kan även ges en titel som syns vid mouse-over.
 
Utseende:
 1. Justering. Bildens placering i relation till text kan göras här.
 2. En mjuk omskalning av bildens storlekgöras under Dimensioner. Vi rekommenderar dock att alla bilder du använder skaanvändas i sin korrekta storlek. Ska en bild visas i olika storlekar bör man alltså skapa flera varianter av samma bild.
 3. Vertikalrymd och horisontalrymd, skapar luft runt bilden i förhållande till andra bilder och text.
 4. Om det är önskvärt med Ram runt bilden anges bredden på ramen i antal pixlar. Om bilden ska fungera som länk och man inte vill ha ram ska 0 (noll) alltid anges här.
 5. Klass. Förutbestämda CSS-klasser kan anropas. Dessa skapar speciella utseenden och beteenden och används endast vid skapande av mycket avancerade designlösningar.
 6. Stil. Detta fält, som kan redigeras av avancerade användare, fylls med text som beskriver hur bilden ska justeras.
 
Avancerat:
 1. Alternativbild. Används för att skapa mouse-over och mouse-out effekter tillsammans med bilder. Kryssa i alternativbild, välj bild som ska visas när muspekaren förs över bilden, samt den bild som ska visas när muspekaren förs från bilden. (Vanligtvis är detta den ursprungliga bilden.)
 2. Id. Här kan särskild id anges. Detta används för avancerad formatering i CSS-filer.
 3. Skriftriktning. Här anges textriktning för bildens beskriving och titel.
 4. Språkkod. Ange önskad språkkod. Används främst om bilden ska ha textattribut i annat språk än resten av sidan.
 5. Länkkarta. Här kan adressen till en länkkarta, image map, anges.
 6. Lång beskrivning. Anges om en längre beskrivning av bilden behövs, särskilt för tillgänglighetsanpassning av webbplatser.
 

Viktigt! Notera att du sällan eller aldrig kommer använda dig av dessa avancerade inställningar. I de flesta fall går det snabbt och enkelt att placera in bilder i artiklarna. Ordbehandlaren i Dynamo möjliggör dock även mer avancerade bildinställningar.

Infoga eller redigera inbäddad media.

Det är enkelt att visa filmer som t ex Quicktime/WMF, Realmedia och/eller Shockwave /Flash animationer på webbsajten. Dessa läggs liksom bilder in via ordbehandlaren.

 1. Sätt muspekaren på stället i texten där du vill placera filen.
 2. Klicka på Infoga/redigera inbäddad media.
 3. Välj mediaformat under Typ. Därefter väljer du önskad uppladdad fil bland de tillgängliga filerna i mediabiblioteket. Du kan även i detta läge ladda upp filen. Läs mer om vilka filformat som kan uppladdas respektive visas på webbsajten under Mediabibliotek.
 4. Ange Dimensioner i punkter samt kryssa i rutan Bibehåll proportioner.
 5. Under Avancerat görs unika inställningar typiska för de olika filformaten.
 

Tips!

Du kan även enkelt visa filmer, från till exempel Youtube, genom att använda den kod som tillhandahålls där (embedded code) och klistra in den i HTML-kodläget.