Skisser − Mallar i Dynamo

Huvudmall och artikelmall

1. Huvudmall, egenskaper

 • Menysystem
 • Sidhuvud
 • Sidfot
 • Flödesboxar
 • Globala objekt
 • Kalendariebox (endast första sidan)
 • Webbfråga (endast första sidan)
 • Globala designelement
 • Kan ej ändras via Dynamogränssnittet
 • Typografi, färg och form styrs av CSS-fil


2. Artikelmall, egenskaper

 • Rubrik
 • Ingress
 • Brödtext
 • Bilder
 • Bilagor
 • Formulär
 • Länkbox
 • Extrafunktioner
 • Artikelmallar skapas av administratören
 • Typografi, färg och form styrs av CSS-fil.
 

Artikelmall och CSS

   

1. Artikel med tillhörande objekt, lagrad i databasen, egenskaper
 • Rubrik, ingress, brödtext
 • Bilagor
 • Länkar och relaterade artiklar
 • Artikelkommentar, mm
2. Artikelmall, i Dynamosystemet, egenskaper
 • Definierar vilka artikelobjekt som ska visas
 • Definierar struktur (XHTML)
 • Ändringar slår igenom i alla artiklar baserad på mallen
 • Skapas av administratören direkt i systemet
3. Cascading Style Sheet (CSS), på servern, egenskaper
 • Styr typografi
 • Färg och form
 • Layout
 • Ändring av typografi, färg och form görs på ett ställe i CSS-koden. Ändringar i CSS-filer slår igenom på hela webbplatsen.
  Tips!

Om du vill skapa särskild typografi , färg och form för alla artiklar baserade på en specifik mall kan du i mallen ange stilregler med så kallad embedded CSS.