Snabbstart

Snabbstarten är till för att du snabbt ska komma igång med att publicera artiklar på webbplatsen.

Skapa kategorier

 1. Klicka på Kategorier.
 2. (Första gången du loggar in kommer endast kategorin Hem att finnas.
 3. Välj Ny huvudkategori eller Ny underkategori.
 4. Fyll i Kategorinamn – Om det är en underkategori ska du även ange till vilken huvudkategori underkategorin ska tillhöra.
 5. Fyll i Genväg – Å, Ä och Ö kan EJ användas.
 6. Fyll i Title – Detta kommer att stå i rubrikraden på webbläsarens fönster.
 7. Fyll i Kort beskrivning av innehåll.
 8. Ange Nyckelord.
 9. Klicka på Lägg till.
 10. Nu hamnar du i vyn Administrera kategorier.
 11. Huvudkategorier syns med fetstil och underkategorier med normal stil.
 12. Klicka på Visa kategori Kategorisymbolen blir nu grön och kategorin är publicerad.

Skapa artiklar

Så här skapar du artiklar i Webcore Dynamo: Instruktionsfilm.

 1. Klicka på Artiklar.
 2. Klicka på Ny artikel.
 3. Fyll i Länk i meny – Artikelns namn i menyn.
 4. Fyll i Länk på löpsedel – Artikelns ”läs mer”-länk på löpsedeln.
 5. Fyll i Rubrik, Pufftext, Ingress och Brödtext.
 6. Klicka på Förhandsvisa. Du kommer nu till granskningsläget.
 7. Klicka på Spara. Du kommer nu till artikelns visningsläge.
 8. Klicka på symbolen för ändring av metadata.  Ange titel, beskrivning och nyckelord relevanta för innehållet i artikeln.
 9. Klicka på symbolen Inställningar  för att förbereda publiceringen.
 10. För att artikeln ska publiceras måste följande inställningar göras:

Tilldela kategori:

 1. Klicka på Hantera artikelns kategorier. Välj en kategori, klicka Lägg till. Den första kategori du väljer blir automatiskt artikelns hemmakategori.
 2. Klicka nu på Tillbaka till översikt.

Tilldela artikeln ett publiceringsdatum:

 1. Klicka på Datuminställningar. Klicka på Spara datuminställningar. Artikeln har nu fått dagens datum och publiceringstiden 00:00.
 2. Ändra status på artikeln till Publicerad och klicka på Spara.

Nu är artikeln publicerad på webbplatsen och tillgänglig via sökfunktionen. För att artikeln ska visas på en startsida måste följande inställningar göras under Datuminställningar. Kryssa i rutan om artikeln ska publiceras på en huvudkategoris startsida, eller på en underkategoris startsida. Välj sedan om hela artikeln ska visas ut eller om puff, rubrik, och pufftext ska visas på en löpsedel. Om artikeln ska visas på webbplatsens första sida markeras den rutan varefter val av huvudkategori eller underkategori görs. För att artikeln ska visas i menysystemet måste artikeln ha ett namn i fältet Menynamn, samt vara tilldelad en underkategori.

   

Printer friendly pageSkriv ut sidan