Startsidor och löpsedlar

En startsida är den sida som visas när besökaren väljer en av kategorierna i menyn. En startsida kan innehålla en mängd olika komponenter.

 Webbplatsens förstasida kan visa:

 •     Löpsedel
 •     Fullständiga artiklar
 •     Flödesboxar
 •     Globala objekt
 •     Kalendarium
 •     Webbfrågor

    Startsidorna för alla kategorier kan visa:

 •     Löpsedel
 •     Fullständiga artiklar
 •     Flödesboxar
 •     Globala objekt

Löpsedel

En löpsedel kan i sin enklaste form vara en artikel som presenteras direkt under en kategori men kan också byggas upp av puffar till underliggande artiklar. Visningen av puffar på löpsedeln kan schemaläggas.

Puffarna ordnas inbördes med hjälp av prioritering; hög, mellan eller låg prioritet under respektive artikels inställningar. Hög prioritet medför att en puff visas högt upp och över hela sidbredden. Artiklar med mellan och låg prioritet visas automatiskt i tvåspalt om antalet puffar inom en prioritet är jämt. Se skiss under rubriken Skisser – Startsida och löpsedel, här nedanför.

Skapa löpsedel

Du bygger upp löpsedeln genom att ange inställningar för de artiklar som ska visas. Klicka på Artiklar > Inställningar för artikel > Datuminställningar.

 • För att visa hela artikeln under en kategori gör du inställningen Visa hela artikeln.
 • Lyft fram viktiga puffar med inställning för prioritet.
 • Välj vad du vill visa:
 

Tips!

 • Om det finns flera artiklar med samma prioritet så kommer artikeln med senaste publiceringsdatum att hamna överst på sidan.
 • När du en placerar hela artikeln på en löpsedel ska du inte ge artikeln ett menynamn. Menynamnet visas i menysystemet om artikeln tillhör en underkategori. Om menynamn är angivet innebär det att artikeln får dubbla ingångar i menyn.
 • Under Inställningar för Kategorier anger du om du vill att publiceringsdatum ska visas intill pufftexten på löpsedeln.
 • Under datuminställningar för artikeln kan du välja att puffen inte ska länka vidare. Detta kan vara användbart till exempel om du bara vill visa en bild eller flash-film som en banner.

 rubrik, pufftext och puffbild
rubrik och pufftext
rubrik

 

Viktigt! För att publicera en artikel på en huvudkategoris löpsedel måste huvudkategorin vara hemmakategori för artikeln. Artiklar kan oavsett hemmakategori korspubliceras på tilldelade underkategoriers löpsedlar.

   

Skisser – Startsida och löpsedel

1. Startsida med puffar och flödesboxar

     
 
 1. Startsida
 2. Löpsedel
 3. Puff, hög prioritet
 4. Puffar, medel prioritet
 5. Puffar, låg prioritet
 6. Flödesbox
  (På webbplatsens förstasida kan även kalendariebox och webbfråga visas)
 7. Globalt objekt
 

2. Startsida med hel artikel

     
 
 1. Startsida
 2. Löpsedel
 3. Hel artikel
 4. Flödesbox
 5. Globalt objekt