System

Inställningar under System > Användare

Användare i Dynamo tilldelas olika behörighetsnivåer/roller för ett effektivt arbetsflöde.

Skapa användare

 1. Klicka på Ny användare under System > Användare.
 2. Ange Förnamn och efternamn.
 3. Ange E-postadress – E-postadressen fungerar som ditt användar-id.
 4. Ange Alternativ e-postadress och Telefonnummer.
 5. Skriv en beskrivande text om användaren som kan visas på webbplatsen (valfritt) samt interna noteringar om användaren.
 6. Tilldela användaren en passande roll. (Se Behörighetsmatris ).
 7. Om användaren tilldelas någon av rollerna, Skribent (Writer) eller Betrodd skribent (Trusted writer) måste en eller fl era kategorier väljas ut. Användaren kan endast tilldela sina artiklar dessa kategorier.
 8. Ange därefter Lösenord.
 9. Ange om lösenordet ska skickas via e-post.
 10. Ange eventuell meddelandetext.
 11. Ange om användaren ska vara Aktiv eller Passiv. Om passiv är vald kan användaren inte logga in.

Ändra lösenord

Användarna kan ändra sina egna lösenord. Administratören kan ändra lösenordet för alla användare. Det nya lösenordet kan skickas via e-post till användaren.

Kryptering av lösenord samt e-postfunktion

Lösenorden sparas krypterade i systemet. Administratören kan välja att skicka nytt lösenord eller inloggningsuppgifter för ny användare via e-post.


Viktigt! När Dynamo levereras finns användaren super_admin inlagd, kontot har ett standardlösenord. Om kontot ska användas, byt användarnamn och lösenord. Om kontot inte ska användas, se till att kontot inaktiveras.