Introduktion – Webcore Dynamo och Webcore INSTANT

Webcore Dynamo är ett publiceringssystem för webbplatser. Med enkla och snabba handgrepp skapar och underhåller du en webbplats direkt i din webbläsare. Det kan vara företagets sida utåt eller ert intranät. Du köper ingen licens utan endast ett abonnemang med Dynamotjänsten.

Detta kan Webcore Dynamo användas till:

Publik webbplats

En publik webbplats är den vanligaste formen av närvaro på Internet. Den publika webbplatsen är företagets eller organisationens ansikte utåt.

E-handel

Webcore Dynamo är en lösning förberedd för E-handel, med färdiga kopplingar till såväl DIBS, som Klarnas betallösningar, som alternbativ till egen fakturering.

Bokningslösning

Extra tjänst som ger dig en bokningslösning för t ex. för konferenser, uthyrning, utbildnigar.

Intranät

Ett intranät är en webbplats som bara de anställda har tillgång till. Intranätet används för informationsspridning inom ett företag eller en organisation. Här kan du till exempel informera, fördela arbetsuppgifter och ge access till gemensamma dokument och applikationer. Ett intranät som är tillgängligt på Internet har alltid krypterad överföring. I sin enklaste form kan intranätet ligga som en lösenordsskyddad del av den publika webbplatsen.

Extranät

Ett extranät skapas när ett företag eller en organisation vill ha avskilt informationsutbyte med en samarbetspart- ner genom en webbplats. I allt väsentligt gäller samma regler och funktioner som vid skapandet av ett intranät. Ett extranät är bra att använda om kunder eller samarbetspartners behöver ha exklusiv information fortlöpande och lättillgängligt.

Integrering med externa system

En webbplats byggd med Dynamo kan integreras med externa system, till exempel produktdatabaser och webbshoppar.