Íversikt - Webcore Dynamo

Menysystem/kategorier

För att besökaren ska kunna navigera på webbplatsen används ett menysystem. Dynamo stöder tre olika menysystem:

  1. Navigation i överkant.
  2. Navigation till vänster.
  3. En kombination av de två ovanstående, med huvudkategorier i överkant och underkategorier samt artiklar till vänster.
   
 

 

Menysystemets länkar byggs upp av olika kategorier och artiklar. Vid installation av webbplatsen väljer du ett av ovanstående alternativ.

Startsida

Varje kategori får en startsida. Startsidan kan vara en enkel sida med bild och text men det kan också vara en mer dynamisk sida med ingångar till fl era artiklar. I Dynamo kan du bygga avancerade startsidor utan programmering.

Startsidorna byggs upp av redaktören. (Se Användare och roller i systemet, s. 38.)

Löpsedel

En löpsedel är en sidtyp som kännetecknas av den visar länkar till flera olika artiklar inom kategorin.

Innehållet på webbplatsen

Artiklar

Artiklar med text, bild, bilagor och annan media är hjärtat i Dynamo. Texten formateras i Dynamos ordbehandlare.

Kalendarium

I kalendariet kan du presentera events, mässor, föreläsningar, etc. i kalenderform. På webbplatsens förstasida kan du välja att visa en lista med de närmast kommande aktiviteterna. Det fullständiga kalendariet når besökarna genom att klicka på rubriken för listan. Standardrubriken är Kalendarium. Kalendarieinläggen kan länkas till befintligt innehåll på webbplatsen eller till andra webbsidor.

Flödesboxar

En eller flera flödesboxar kan placeras på startsidan under valfri kategori. I flödesboxen kan de senast publicerade artiklarna under valda kategorier visas i en lista. Redaktören väljer ut från vilka kategorier artiklar ska hämtas och hur många artiklar som ska visas. Flödesboxar kan också användas för att publicera statiskt innehåll, till exempel formaterad text och/eller bild på en startsida.

Globala objekt

Globala objekt är platshållare för innehåll som ska visas på webbplatsens alla sidor oberoende av kategori eller artikel, till skillnad från en flödesbox. Flödesboxen är unik och visas endast ut under den kategorin som den är tilldelad. Globala objekt kan t.ex. användas för banners. Ett globalt objekt måste ha ett objektnamn, CSS-klass, element-id, samt publiceringsdatum och status Publicerad för att visas.

Webbfrågor

Webbfrågor presenteras på webbplatsens första sida. Webbfrågan kan ha valfritt antal svarsalternativ. Resultatet redovisas med antal svar, procentsats och färgade staplar. Publiceringen kan schemaläggas.

Nyhetsbrev

Redaktören kan enkelt skapa nyhetsbrev med text, bilder och länkar till artiklar på webbplatsen. I ett prenumerationsformulär på webbplatsen väljer prenumeranterna nyhetsbrev och om de vill ha nyhetsbreven som HTML eller text. Nyhetsbrev kan automatiskt göras tillgängliga i arkiv på webbplatsen.

Formulär

Formulär kan användas till ansökningar, intresseanmälningar och mycket mer. Administratören lägger till formulärmallar i Dynamo som kan kopplas till artiklar.

Sökfunktion

I Dynamo ingår en sökmotor. Artiklarna indexeras automatiskt. Publicerade och arkiverade artiklar är sökbara på webbplatsen. Samma sökmotor används när du är inloggad i Dynamo då är alla artiklar sökbara oavsett publiceringsstatus. Skribenterna kan via metadata optimera artiklarnas placering i sökresultatet.

Design, mallar och CSS-filer

Webbplatsens design byggs upp av mallar och CSS-filer. Huvudmallen styr placering av sidhuvud, sidfot och menysystem samt övriga globala designelement. Artikelmallarna styr layout och struktur för artiklar. Typografi, färg och form styrs av ett antal CSS-filer.